Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Retributie op de afgifte van bestuursdocumenten (openbaarheid van bestuur)

Regelgeving

Datum beslissing gemeenteraad: 17/12/2019

Datum bekendmaking: 19/12/2019

Datum beslissing OCMW-raad: 19/12/203

Datum bekendmaking: 28/12/2023