Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Belasting op opslagplaatsen schroot, oude en/of tweedehandsvoertuigen

Elke uitbater van een belastbare opslagplaats voor schroot en/of oude voertuigen en/of tweedehandsvoertuigen dient hiervan aangifte te doen. Als belastbare opslagplaats wordt aanzien: elk in open lucht gelegen depot, ongeacht deĀ  hoeveelheid materiaal, zichtbaar van op enig punt van de openbare weg.

Hoe aanvragen

Eigenaars van een belastbare opslagplaats zijn verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de gegevens te verstrekken voor de toepassing van de belasting.

Bij gebrek aan verklaring of aangifte of in geval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

U kan een aangifte doen via het e-loket.

Prijs

De belasting wordt vastgesteld op grond van de oppervlakte van het terrein bestemd voor de
opslagplaats.

  • Terreinen met een oppervlakte van 0 tot 5 aren: 150 euro
  • Terreinen van meer dan 5 aren tot 10 aren: 450 euro
  • Terreinen van meer dan 10 aren tot 20 aren: 600 euro
  • Terreinen van meer dan 20 aren tot 50 aren: 750 euro
  • Terreinen van meer dan 50 aren tot 100 aren: 1.000 euro
  • Terreinen van meer dan 100 aren: 1.250 euro

lngeval van ambtshalve inkohiering wordt een verhoging toegepast met het bedrag gelijk aan de
verschuldigde belasting.

Regelgeving

U kan het belastingsreglement raadplegen via de bijlagen.