Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Belasting uitbaters friet en/of snacks - private eigendom

Elke uitbater van een op het grondgebied van deze gemeente op private eigendom opgesteld verkooppunt van friet en/of andere snacks (toestand 1 januari van het belastingjaar).

Hoe aanvragen

Eigenaars van een, op private eigendom opgesteld, verkooppunt zijn verplicht spontaan aan het gemeentebestuur de gegevens te verstrekken voor de toepassing van de belasting.

Bij gebrek aan verklaring of aangifte of in geval van laattijdige, onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

U kan aanfgifte doen via het e-loket.

Prijs

De belasting wordt vastgesteld op grond van de oppervlakte van het verkooppunt.

  • 7,50 euro per m2 en per jaar als de verkoop gebeurt in een inrichting die niet aan de onroerende voorheffing onderworpen is
  • 5,00 euro per m2 en per jaar als de verkoop gebeurt in een inrichting die wel aan de onroerende voorheffing onderworpen is.

Oppervlakte = de oppervlakte van de vloer van alle lokalen (toestand 1 januari aangiftejaar), gemeten aan de buitenzijde van de muren, die gebruikt worden voor de uitbating van het verkooppunt (= bereidings- en bedieningslokaal, al dan niet overdekte plaats waar de klanten wachten, bergplaats, toiletten, …)

lngeval van ambtshalve inkohiering wordt een verhoging toegepast van 49,50 euro