Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Aangifte van een adreswijziging bij uw stad of gemeente

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen

Er zijn verschillende manieren om uw adreswijziging door te geven:

  • U kunt langsgaan bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe gemeente.
  • U kunt de adreswijziging via het e-loket melden aan uw nieuwe gemeente.

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet en ook de leden die mee verhuizen ingeeft.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Prijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Meer info

Uittreksels ivm uw adres

Volgende documenten zijn beschikbaar

  • Uittreksel inschrijving op adres
  • Uittreksel met gezinssamenstelling
  • Getuigschrift van woonst met historiek adressen voor eigen gemeente
  • Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen

Particulier

Je kan de uittreksels uit het bevolkingsregister opvragen via het e-loket. Je meldt aan via je elektronische identiteitskaart (eID) of It's me, vult de aanvraag in waarna je in je mailbox een link ontvangt om het uittreksel te downloaden.

Je kan uittreksels ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Lukt het online niet of je wil een aanvraag doen voor iemand anders met een volmacht of als wettelijke vertegenwoordiger, dan kan je een afspraak maken om een uittreksel af te halen aan de balie van de dienst bevolking.

Gemachtigden zoals een notaris, gerechtsdeurwaarder of advocaat

Deze personen kunnen uittreksel opvragen voor derden op voorwaarde dat er eerst eenmalig een toegang aanvragen voor het kantoor. Na validatie van de toegang kan via een speciaal e-loketformulier "Aanvraag uittreksel door derden" uittreksels aangevraagd en digitaal afgeleverd worden.

Lees meer over de procedure aanvraag uittreksels door derden.