Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van de verkrotting van bedrijfsruimten

Regelgeving

2024

Datum beslissing gemeenteraad: 19/12/2023

Datum bekendmaking: 27/12/2023