Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Procedure voor de erkenning van een weersverschijnsel als ramp

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 over de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in Vlaamse Gewest, moeten de getroffenen vanaf nu zélf (en niet langer het gemeentebestuur) binnen zestig dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Per aanvraag tot erkenning als ramp moet slechts 1 weerverschijnsel aangeduid worden, bijvoorbeeld ernstige droogte. Bij meerdere verschijnsels moet per verschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp worden gedaan. De aanvragen tot erkenning als ramp die het Vlaams Rampenfonds reeds ontving, zullen worden meegenomen in het onderzoek naar de eventuele erkenning van deze weersverschijnselen als ramp.

De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. De aanvraag kan ook op papier worden ingediend. Je kan het aanvraagformulier hier terugvinden.

Meer info

Meer informatie vind je op de website van het VRF.