Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Proportionele vermindering van de onroerende voorheffing

Als een onroerend goed gedurende een bepaalde periode heeft leeggestaan en geen inkomsten heeft opgebracht, zegt men dat het onroerend goed "improductief" is geweest. De onroerende voorheffing kan proportioneel worden verminderd in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft.

Voorwaarden

De voorwaarden om een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing te kunnen krijgen, verschillen naargelang het soort onroerend goed.

Hoe aanvragen

Improductiviteit is een uitzonderlijke situatie. Daarom moet u de proportionele vermindering elk jaar opnieuw aanvragen.

Als u denkt in aanmerking te komen voor een proportionele vermindering, dan moet u nadat u het aanslagbiljet betaald hebt een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

U hebt tijd tot 31 maart van het jaar dat volgt op het aanslagjaar waarvoor u een proportionele vermindering aanvraagt. Als u het aanslagbiljet ontvangt in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt de gewone bezwaartermijn van 3 maanden.

Voorbeeld: Uw onroerend goed is al improductief geweest van maart tot juni 2024. U wilt dus een proportionele vermindering aanvragen. U kunt dat doen tot 31 maart 2025. Het zou immers kunnen dat er zich in de loop van 2024 nog periodes van improductiviteit voordoen.

Prijs

Vermindering

De onroerende voorheffing kan volledig verminderd worden, maar enkel voor de periode van de improductiviteit. We spreken van een proportionele vermindering, in verhouding tot het aantal maanden dat de improductiviteit geduurd heeft.