Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Vermindering van de verkooprechten bij renovatie van een verwaarloosd of leegstaand pand (Renovatie-abattement)

U kunt een vermindering van verkooprechten krijgen, als u een pand koopt en renoveert, dat maximum 4 opeenvolgende jaren is geregistreerd als leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar.

Voorwaarden

Sinds 1 juni 2018 werd het renovatie-abattement vervangen door de gunstregeling voor de aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden het renovatie-abattement genoot, dan moet u wel aan alle voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden.

 • Het onroerend goed is sinds maximum 4 opeenvolgende jaren opgenomen in:
  • het leegstandsregister van woningen (lijst beheerd door de gemeente)
  • de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten (lijst beheerd door Departement Omgeving)
  • of in de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde woningen (lijst beheerd door Wonen in Vlaanderen).
 • Het goed moet worden gerenoveerd (hersteld en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwd) waardoor het goed verdwijnt uit de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare en/of verwaarloosde woningen.

 • Een hoofdverblijfplaats moet worden gevestigd binnen 2 jaar (woning) of 5 jaar (bouwgrond) na de registratie van de aankoopakte. Het hoeft niet noodzakelijk de koper te zijn die zijn hoofdverblijfplaats vestigt in het gerenoveerde pand (ook bijvoorbeeld een huurder kan zijn hoofdverblijfplaats er binnen de termijn vestigen om deze voorwaarde te voldoen). Het is voldoende dat het goed wordt bewoond binnen de vermelde termijnen van 2 of 5 jaar. De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of het goed effectief wordt bewoond. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Als één van de voorwaarden niet wordt vervuld, dan:

 • gaat het recht op het renovatie-abattement verloren en moet het bedrag van het eraan verbonden fiscaal voordeel (naargelang van het geval 3.000, 1.500 of 450 euro) worden terugbetaald.
 • wordt een belastingverhoging geheven die van rechtswege verschuldigd is wegens het niet voldoen aan de voorwaarden.

Hoe aanvragen

In de (notariële) akte verklaren de partijen dat:

 • de voorwaarden voor de toepassing van het renovatie-abattement vervuld zijn;
 • de voorwaarde van renovatie en vestiging van de hoofdverblijfplaats vervuld zullen worden.

Prijs

Berekening

U kunt genieten van een vermindering van de heffingsgrondslag van 30.000 euro. U betaalt dus

 • 3.000 euro minder verkooprechten (bij 10% registratiebelastingen)
 • 1.500 euro minder verkooprechten bij klein beschrijf (5% registratiebelastingen).