Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Als u uw woning extra beveiligt tegen inbraak, kunt u daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

 • De woning ligt op het grondgebied van Erpe-Mere.
 • Voor de premie komen alleen gebouwen in aanmerking waar maatregelen zijn uitgevoerd die zijn geadviseerd naar aanleiding van een voorafgaand technopreventief advies van de lokale politie.
 • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van het gebouw en zij moeten het risico op inbraak voor het gehele gebouw verkleinen.
 • Alle gevelopeningen zoals o.a. deuren, ramen, keldergaten en garagepoorten die directe toegang verschaffen tot het gebouw komen in aanmerking voor subsidiëring.

Hoe aanvragen

 1. U dient hier uw aanvraag in of u vult een aanvraagformulier in op het secretaraat van de gemeente Erpe-Mere.
 2. Binnen de drie maanden na de aanvraag komt de politie op bezoek.
 3. De politie geeft u een advies en bezorgt een afschrift aan het college van burgemeester en schepenen.
 4. Op basis van het advies van de politie voert u de beveiligingsmaatregelen uit.
 5. U stuurt via deze link ten laatste twaalf maanden na het advies de factuur van de aankoop- of installatiekosten of u bezorgt ze aan het college van burgemeester en schepenen (opgelet: de facturen moeten dateren van na het technopreventief advies).
 6. Het college van burgemeester en schepenen controleert de echtheid van de facturen en gaat na of de procedure is gerespecteerd.
 7. De politie controleert binnen de twee maanden na de controle van de factuur of de beveiligingsmaatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
 8. Het college van burgemeester en schepenen beslist over het al dan niet toekennen van de premie.

Prijs

De premie bedraagt 25% van de gemaakte aankoop- of installatiekosten, met een maximum van € 250 per woning. Indien het aantal aanvragen het jaarlijkse voorziene budget van € 5000 overschrijdt, zal het bedrag van € 5000 verhoudingsgewijs worden verdeeld over de goedgekeurde aanvragen.

Meer info

Voor de premie komen in aanmerking:

 • de beveiliging van de buitendeuren die direct toegang geven tot de woning (cilindersloten, veiligheidssloten, rosassen, grendels en dergelijke)
 • de beveiliging van andere gevelopeningen die direct toegang geven tot de woning zoals in het technopreventief advies is aanbevolen (vensterkrukken, grendels en dergelijke)
 • de installatie van veiligheids- of schrikverlichting.

Voor de premie komen niet in aanmerking:

 • de installatie van elektronische alarmsystemen
 • de vervanging van defecte cilindersloten.