Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Een sociale woning huren bij een woonmaatschappij

Een woonmaatschappij verhuurt sociale en betaalbare woningen in Vlaanderen. Ze verhuurt studio’s, woningen en appartementen aan personen met een bescheiden inkomen.

Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder. Lees hier wat u doet als u toch jonger dan 18 jaar bent.
 • Uw gezinsinkomen (geïndexeerd) van max. 3 jaar terug (voor aanvragen in 2024) bedraagt niet meer dan
  • 29.515 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste
  • 31.987 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap
  • 44.270 euro in alle andere gevallen, plus 2.475 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Uw vermogen of de positieve saldi op spaar-, betaal-, termijn- en effectenrekeningen mogen een bepaalde grens niet overschrijden (voor nieuwe huurders vanaf januari 2024).

Lees meer info en details over deze voorwaarden

Verplichtingen als u huurder wordt of bent

Hoe aanvragen

Inschrijving

U kunt online inschrijven voor een sociale woning. Dit doet u via het centraal inschrijvingsregister, het online loket voor kandidaat-huurders. Meer info over de online inschrijvingsprocedure. Lukt online niet? Dan kunt u terecht bij uw woonmaatschappij.

Wachtlijst

Na uw inschrijving komt u op een wachtlijst. Afhankelijk van uw situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. In het centraal inschrijvingsregister, het online loket voor kandidaat-huurders, kunt u uw plaats op de wachtlijst bekijken.

Toewijzing

De woonmaatschappij zal u een woning voorstellen. Dit heet een toewijzing en verloopt via bepaalde regels. Een toewijzing hangt af van uw wachttijd (moment van uw inschrijving), uw lokale binding met de gemeente, uw woonsituatie en of u tot een bepaalde doelgroep behoort.

Meer info over het nieuwe toewijzingssysteem voor sociale woningen.

Huurovereenkomst

Zodra u een sociale woning aanvaardt, krijgt u een huurovereenkomst van negen jaar. De details van de huurovereenkomst hangen samen met welke woning u krijgt: een eigen woning van de woonmaatschappij of een ingehuurde woning door de woonmaatschappij van een private eigenaar.

U betaalt als huurder een huurwaarborg aan de verhuurder bij de start van de huurovereenkomst. Dat is verplicht door de regelgeving.


Voor Erpe-Mere kan u terecht bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek

Verastenstraat 1, 9300 Aalst
T 053 77 15 18
F 053 77 88 22

Prijs

Huurprijs

Er zijn twee manieren van huurprijsberekening bij een sociale huurwoning:

 • voor de eigen woning van de woonmaatschappij (de vroegere woningen van de sociale huisvestingsmaatschappijen)
 • voor een ingehuurde woning van de woonmaatschappij (de vroegere woningen van de sociale verhuurkantoren).
 1. Voor de eigen woningen

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken. De huurprijs wordt berekend op basis van

 • het inkomen
 • de waarde van de woning
 • en de gezinsgrootte.

De prijs moet betaalbaar zijn, en is nooit hoger dan de prijs van een vergelijkbare woning op de private huurmarkt. Huurders die geen of amper een inkomen hebben betalen de minimale huurprijs.

 1. Voor de ingehuurde woningen

Woonmaatschappijen huren ook kwaliteitsvolle woningen en appartementen in op de private huurmarkt. Ze verhuurt die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder aan personen met een bescheiden inkomen.

Een woonmaatschappij onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan de woonmaatschappij dezelfde huurprijs, als de maatschappij aan de eigenaar betaalt. Lees meer over de berekening van de huurprijs van een ingehuurde woning.

Als u op deze manier een woning huurt bij een woonmaatschappij kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie. De woonmaatschappij helpt u ook om deze huursubsidie aan te vragen.