Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Poëzieroute “Mereminneweg”

Kaderend in de festiviteiten rond “1000 jaar Mere” werd, op 1 februari 2004, een poëzieroute ingehuldigd die de wandelaar brengt langs plaatsen die Merenaar André De Graeve (†) in zijn dichtbundel “Het Mere dat ik min” beschrijft.

Zeven gedichten zijn op metalen borden langs een permanente wandelroute in Mere te zien. De Mereminneweg is het resultaat van de samenwerking tussen de openbare bibliotheek van Erpe-Mere en de Sint-Jozefschool Mere.

De geïllustreerde "Mereminneweg" folder kan je downloaden evenals de gewone routebeschrijving.

Een voorsmaakje :

De Windmolen (anno ’92)

Ik sterf staande
gans ontluisterd,
geen mens die
mij beluistert.

De winden spelen
in mijn wonden,
ik ben bijna
ontbonden.

En trillen blijf ik
Bij de mijmering:
eerlang
ben ik
nog amper
een herinnering.

De dichter André De Graeve

Geboren in Mere op 22 mei 1929 en overleden op 14 december 2020. Dichter, musicus, schilder, allemaal als amateur in de beste betekenis van het woord: liefhebber.

Actief in het cultuurleven van Mere als voorzitter van de vereniging Open Kring, secretaris GEA en dirigent van ’t Klein Koor.