Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Subsidie voor een regenwaterput (hemelwaterput)

De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater (regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Daarom geeft de gemeente Erpe-Mere een subsidie als u een regenwaterput installeert.

Voorwaarden

  • Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de hemelwaterput aan de voorwaarden voldoen van de verplichte installatie van een regenwaterput.
  • Uw gemeente kan nog bijkomende voorwaarden opleggen.

Het kan zijn dat de gemeente geen subsidie geeft als de installatie van een regenwatersysteem verplicht is om de bouwvergunning te krijgen.

Hoe aanvragen

Na de uitvoering van de gesubsidieerde werken dient een subsidieaanvraag ingediend te worden vergezeld van de facturen die de werken bewijzen.

Voor meer informatie neemt u contact op met de milieudienst.

Prijs

  • het plaatsen van een hemelwaterput bij bestaande woningen of bij verbouwingen (voorwaarden zie reglement) : € 500
  • plaatsen van een infiltratievoorziening voor hemelwater bij bestaande woningen of bij verbouwingen (voorwaarden zie reglement): € 500