Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Reglement ondersteuning wedstrijden en vieringen

Jubileumviering van een vereniging

Erkende verenigingen kunnen voor hun 25ste verjaardag kadobonnen van Erpe-Mere aanvragen via gemeentebestuur@erpe-mere.be. Vraag de kadobonnen minstens drie maanden voor de viering aan. Na de eerste aanvraag kan dit om de 25 jaar opnieuw verkregen worden.

Let op: dit geldt niet voor elke onderafdeling van een vereniging apart, enkel voor de vereniging zelf.

Viering van jarigen

Inwoners van onze gemeente die 100 jaar worden, kunnen kadobonnen van Erpe-Mere verkrijgen. 

Huwelijksjubileum

Inwoners van Erpe-Mere kunnen voor hun huwelijksjubileum kadobonnen van Erpe-Mere verkrijgen. Het gaat hierbij over:

  • Gouden huwelijksjubileum na 50 jaar huwelijk
  • Diamanten huwelijksjubileum na 60 jaar huwelijk
  • Briljanten huwelijksjubileum na 65 jaar huwelijk

Vraag de kadobonnen aan op 1 januari van het jaar waarin het jubileum van de wettelijke huwelijksdag valt via gemeentebestuur@erpe-mere.be. Het jubilariskoppel is op de huwelijksverjaardag zelf ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Erpe-Mere.

Prijzen voor wedstrijden of toernooien van erkende sportverenigingen

Erkende sportverenigingen en plaatselijke sportinitiatieven en organisatoren kunnen bij de organisatie van een wedstrijd of toernooi prijzen verkrijgen in de vorm van kadobonnen van Erpe-Mere.

Voorwaarden:

  • De aanvraag moet minstens één maand voor de start van de wedstrijd of het toernooi aangevraagd worden via sport@erpe-mere.be. Vermeld zeker de plaats, de datum en het tijdstip van de prijsuitreiking.
  • Elke sportclub kan slechts één keer per jaar gebruik maken van deze bijzondere toelage.
  • Op de prijs of trofee moet het gemeentebestuur vermeld worden door middel van het gemeentelijk logo of door ‘geschonken door Gemeente Erpe-Mere’ te vermelden.
  • Een afvaardiging van het college moet uitgenodigd worden voor de overhandiging.

Prijzen voor activiteiten in samenwerking met het gemeentebestuur of een adviesraad

Bij activiteiten georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur of met de rechtstreekse medewerking van een gemeentelijke adviesraad waaraan een beloning is verbonden, kan een kadobon van Erpe-Mere worden verkregen.

De prijs moet ten minste één maand voor de start van de activiteit aangevraagd worden via gemeentebestuur@erpe-mere.be.

Regelgeving

Datum beslissing gemeenteraad: 25/10/2022

Datum bekendmaking: 14/11/2022