Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bouwmeesterscan

Het bestuur bestelde in 2020 de bouwmeesterscan bij de Vlaamse Overheid.

Het bureau PTArchitecten bvba uit Sint-Jans-Molenbeek werd belast met de opmaak van het plan dat volgende opbouw heeft :

De verkenning geeft een inkijk en korte situering van de gemeente. Het bevat data en een raking tov. de 308 andere Vlaamse gemeenten.
De diagnose behandelt 5 thema’s met betrekking tot ruimtelijke en duurzaamheidsvraagstukken. De analyse streeft geen volledigheid na, maar tracht per thema de vinger op de wond te leggen. Wat loopt er goed, welke symptomen zijn er en waardoor worden deze veroorzaakt?
Vanuit de diagnose worden verschillende ambities naar voren geschoven die en antwoord trachten te formuleren op de meest urgente ruimtelijke en duurzaamheidsvraagstukken waarmee de gemeente vandaag kampt. De transitieagenda biedt concrete handvaten om de vooropgestelde ambities ruimtelijk te vertalen via quick wins, strategische projecten, programma’s en adviezen aan de hogere overheden.