Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Reglement inname openbaar domein door terrassen

De publieke ruimte heeft heel wat verschillende functies. Iedereen in Erpe-Mere maakt er deel van uit en is er tegelijkertijd ook te gast. Dat geldt ook voor horeca en terrassen.

Terrassen nemen een bijzondere plaats in en zorgen voor gemeentelijke ambiance. De aanwezigheid van terrassen beïnvloedt de beleving van de publieke ruimte, en omgekeerd biedt de aanleg van de publieke ruimte ook opportuniteiten voor de exploiteerbaarheid van terrassen.

Erpe-Mere wil inzetten op meer kwalitatieve publieke ruimte waarbij (ook) terrassen worden ingericht in harmonie met hun omgeving.

Zo moet de terrasinrichting vlot verplaatsbaar zijn en kan het terras geen gesloten uitbreiding vormen van de private horecazaak. Ook moet er steeds een voldoende ruimte obstakelvrije doorgang gegarandeerd zijn.

Het reglement legt ook enkele regels en afspraken vast inzake eenvormigheid, afmetingen en toegankelijkheid van terrassen in hun omgeving. Op die manier weten zowel de gemeente, als beheerder van de publieke ruimte, als de horeca-uitbater, als ondernemer die een belangrijke rol heeft in het creëren van een boeiende en aangename sfeer in de gemeente, perfect waar ze aan toe zijn.

Het reglement vervangt geenszins andere reglementeringen die van toepassing zijn op de exploitant en diens horecazaak. Behoudens afwijkingen blijven de bepalingen van de algemene politieverordening, alsook de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) onverminderd van toepassing.