Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Ecologisch maaibeheer

Om de biodiversiteit van de grazige en kruidige vegetatie in de bermen te verhogen, werd het tijdstip van het maaibeheer aangepast aan de aanwezige vegetatie. Het maaisel wordt verwijderd om de bloeiende planten meer kansen te geven.

Aangezien alle wegbermen in Vlaanderen samen een grotere oppervlakte innemen dan alle erkende natuurgebieden samen, spelen ze een belangrijke rol als leefgebied voor planten en dieren. Wegbermen worden niet bemest en we gebruiken ook geen pesticiden. Je kunt in sommige wegbermen dan ook een schat aan natuurwaarden tegenkomen. De bloeiende planten, grassen en kruiden trekken heel wat insecten aan op zoek naar een beschutte leefplaats en voedsel. Zij trekken op hun beurt weer dieren aan zoals spinnen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen.

Wanneer maaien?

Het Bermbesluit bepaalt dat bermen mogen gemaaid worden vanaf 15 juni en eventueel een tweede keer vanaf 15 september. In onze gemeente werd in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen een bermbeheerplan opgesteld en kregen we een afwijking op het Bermbesluit van ANB (Agentschap Natuur en Bos).

Veel bermen in Vlaanderen zijn gebaat bij een maaibeurt vroeger dan 15 juni om de bodem te verarmen en zo de biodiversiteit te verhogen. Na de inventarisatie op het terrein werd bepaald wat het ideale moment is om te maaien, zodat belangrijke soorten meer kansen krijgen. Dit kan verschillen van berm tot berm.

Het bermmaaisel moet steeds opgeraapt en afgevoerd worden binnen de 10 dagen. Om veiligheidsredenen mag de rand van de weg vroeger gemaaid worden. Overheden beheren de bermen zo veel mogelijk volgens de principes van het ecologisch bermbeheer. Dit houdt in dat het beheer en de timing wordt afgestemd op de mogelijkheden van de aanwezige soorten. 

Wat kan je zelf doen?

  1. Doe lekker niets.
    Een wegberm is een stuk openbaar groen dat de gemeente met veel zorg onderhoudt. De bermen in jouw buurt mag je niet zelf maaien en zeker niet sproeien. Dat is wettelijk verboden. Komt de zichtbaarheid voor het verkeer in het gedrang? Merk je een onregelmatigheid? Meld het!

  2. Dump geen afval in de berm.
    De berm is geen stortplaats. Het grasmaaisel of snoeiafval uit jouw tuin hoort er niet thuis. Grasmaaisel is meststof en zorgt voor meer ongewenste planten zoals brandnetels en distels. Zwerfvuil is sowieso schadelijk voor het milieu. Een nette gemeente is leuker voor bewoners en passanten.

  3. Kijk! Ruik! Geniet!
    Bloeiende bermen zijn een streling voor het oog. Ga in de lente en zomer op zoek naar deze bloemen in de berm in je buurt: Margriet, Duizendblad, Korenbloem, Fluitenkruid, Knoopkruid of Heelblaadjes.