Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Omgevingsvergunning: bekendmakingen en openbare onderzoeken

Alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en alle bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen kan je via het Vlaamse inzageloket raadplegen. Je kan ook bezwaren indienen via deze weg.

Via het inzageloket krijg je exact dezelfde informatie te zien die we op het gemeentehuis beschikbaar hebben. Op deze manier komt er tijd vrij voor de gemeentelijke omgevingsambtenaren. De mogelijkheid tot inzage of inhoudelijke toelichting van een dossier bij de gemeente blijft, op afspraak, uiteraard bestaan. Maar wellicht wordt die behoefte kleiner met het digitale Inzageloket.

Hoe aanvragen

Iedereen kan voortaan omgevingsvergunningsdossiers digitaal raadplegen via het Inzageloket, meer bepaald tijdens de fases dat dossiers publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is bijvoorbeeld tijdens het openbaar onderzoek of in de periode waarin beroep tegen een beslissing mogelijk is. Het Inzageloket vervangt het publiek loket, waarbij je voor het raadplegen van het gehele dossier nog altijd naar het gemeentehuis diende te gaan. Bedoeling van het digitale Inzageloket is de inspraakmogelijkheid te verbeteren.

Bezwaar indienen

Wanneer je niet akkoord bent met de aangekondigde plannen of veranderingen of als je opmerkingen wilt formuleren bij een dossier, kan je een bezwaar indienen. Ga hiervoor naar de detailpagina van het dossier in kwestie en klik op 'bezwaarschrift indienen.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen. Enkel binnen die periode kan je een dossier raadplegen en een (digitaal) bezwaarschrift indienen. Vermeld in je bezwaarschrift steeds duidelijk het referentienummer van het dossier.

Beroep indienen

Het is mogelijk beroep in te dienen tegen een beslissing genomen in eerste of in laatste aanleg.

Hier vindt u meer info over de procedure: Beroep indienen: procedure | Omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be)