Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Stopgezet - Premie voor een condensatieketel voor beschermde afnemers (Fluvius)

Tot 30-6-2022 kon een ‘beschermde afnemer’ bij plaatsing van een nieuwe condensatieketel in een bestaande woning of appartement een premie krijgen van Fluvius.

Deze premie is stopgezet sinds 1 juli 2022.
Bepaalde doelgroepen komen wel in aanmerking voor Mijn Verbouwpremie voor gascondensatieketel (met eindfactuurdatum tot uiterlijk 31-10-2023).

Voorwaarden

 • U moest een ‘beschermde afnemer’ zijn om in aanmerking te komen voor de premie. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.
 • Deze premie was alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor bouwaanvraag uiterlijk werd ingediend op 31-12-2005.
 • Een aannemer moest de nieuwe condensatieketel plaatsen en factureren.
 • Tot eind 2020 (eindfactuur) moest de nieuwe condensatieketel werken op aardgas, propaan of stookolie. Sinds 2021 (eindfactuur) moest de nieuwe condensatieketel

 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.

 • Alle voorwaarden en technische eisen (productlabel B of beter, ...) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius.

Hoe aanvragen

 • Deze premie kan niet meer aangevraagd worden. U kon deze premie tot 30-6-2022 bij Fluvius aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

In Erpe-Mere is de netbeheerder EANDIS actief.

Prijs

Financieel voordeel
 • Tot eind 2020 (eindfactuur) bedroeg de premie 1.800 euro, met een maximum van 40% van de factuur, per individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie.
 • Vanaf 2021 tot 30-6-2022 (eindfactuur) kon men onderstaande premies krijgen.
  Oude ketel
  op
  Nieuwe condensatieketel
  op
  in aardgasgebiedIn niet-aardgasgebied
  aardgasaardgaspremie van 1.800 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premieniet van toepassing
  propaan/butaangeen premieniet van toepassing
  propaan/butaanaardgaspremie van 1.800 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premiegeen premie
  propaan/butaangeen premiepremie van 1.800 euro
  stookolieaardgaspremie van 2.500 euroniet van toepassing
  stookoliegeen premiegeen premie
  propaan/butaangeen premie

  premie van 2.500 euro

Op de website van Fluvius kunt u online opzoeken of uw woning in aardgasgebied ligt of niet.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010