Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Uitlenen van materiaal

Het gemeentebestuur stelt materiaal ter beschikking dat jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen kunnen ontlenen.

De lijst met te lenen materialen en het uitleenreglement kan u hiernaast downloaden.

Voorwaarden

Het materiaal wordt enkel ter beschikking gesteld voor manifestaties die plaatsvinden op het grondgebied van Erpe-Mere en die georganiseerd worden door verenigingen van Erpe-Mere.

Hoe aanvragen

In functie van een evenement

Op het uitgebreide aanmeldingsformulier kunt u aanduiden wat u wil ontlenen.

In functie van een andere toepassing

Een aanvraag voor het ontlenen van materiaal gebeurt door middel van het aanvraagformulier, dat u ingevuld bezorgt aan de dienst Cultuur.

De aanvragen moeten minstens 3 weken voor het plaatsvinden van de manifestaties worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, GAC ‘Steenberg’ te 9420 Erpe-Mere, met de daartoe bestemde formulieren die ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de aanvragende vereniging.

Lees zeker ook het reglement in verband met het lenen van het materiaal.

Prijs

 De ontlening van materiaal is gratis. Er wordt een waarborg gevraagd van maximum 150 euro.