Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gemeentelijke socio-pedagogische premie voor ouders van kinderen met een handicap

Ouders die thuis de opvoeding en verzorging van een kind of persoon met een handicap op zich nemen, kunnen een premie krijgen.

Voorwaarden

 • Het kind waarvoor de premie aangevraagd wordt moet op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Erpe-Mere.
 • Als gehandicapt kind wordt aanzien:
  1. Een thuisverzorgd kind met een blijvende invaliditeitsgraad van minstens 66% wiens leeftijd op 1 januari van het toekenningsjaar niet hoger is dan 21 jaar
  2. Een geestelijk gehandicapt kind met een blijvende invaliditeitsgraad van minstens 80% wiens leeftijd op 1 januari van het toekenningsjaar niet hoger is dan 21 jaar
  3. Een thuisverzorgd kind wiens leeftijd op 1 januari van het toekenningsjaar hoger is dan 21 jaar en de staat van verlengde minderjarigheid heeft verkregen door een uitspraak van de bevoegde rechtbank
  4. Een thuisverzorgd kind wiens leeftijd op 1 januari van het toekenningsjaar hoger is dan 21 jaar en die een invaliditeitsgraad van 100% is toegewezen.

 

 

 

 

Uitzonderingen

Kinderen die een beroepsinkomen hebben worden uitgesloten.

Wat meebrengen

 • Attest invaliditeit, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid
 • Kopie vonnis rechtbank in geval van verlengde minderjarigheid
 • Aanvraagformulier.

Meer info

De aanvraag moet voor eind oktober worden ingediend.