Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Toelating voor afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

 • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

 • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten

 • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan

 • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Hoe aanvragen

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente waar uw zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Prijs

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Uitzonderingen

Afwijkingen op de rustdagen in 2024:

 • zondag 7 januari 2024 (winter solden)
 • zondag 21 januari 2024 (week van Autosalon Brussel)
 • zondag 18 februari 2024 (Valentijn + Batibouw)
 • zondag 25 februari 2024 (Batibouw)
 • zondag 31 maart 2024 (Pasen)
 • zondag 12 mei 2024 (moederdag)
 • zondag 9 juni 2024 (vaderdag)
 • zondag 7 juli 2024 (zomer solden)
 • zondag 6 oktober 2024 (weekend van de klant)
 • zondag 8 december 2024 (eindejaarsperiode)
 • zondag 15 december 2024 (eindejaarsperiode)
 • zondag 22 december 2024 (eindejaarsperiode)
 • zondag 29 december 2024 (eindejaarsperiode)