Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bemalingswater

Een bronbemaling betekent het oppompen van grondwater om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen en zo droog te kunnen werken. Dit gebeurt vooral bij bouwkundige werken zoals het graven van een kelder of parkeergarage.

Een bronbemaling uitvoeren is meldingsplichting volgens het Omgevingsvergunningenbesluit en gebonden aan een aantal milieuvoorwaarden. Zo dient er uiteraard zo weinig mogelijk opgepompt te worden en kan het water best lokaal herinfiltreren in de bodem. Als dit niet kan pogen we het water aan te bieden voor hergebruik en als ook dat niet lukt, mag er geloosd worden in een regenwaterafvoer of - als allerlaatste optie - in het riool.

Aangezien we steeds zuiniger moeten omspringen met grondwater wil de gemeente langs deze weg geïnteresseerden in het gebruik van opgepompt bemalingswater in contact brengen met de bouwheer van de desbetreffende werf. In de lijst hieronder kan je de huidige werven terugvinden waar er een bemaling loopt. 

Opgelet: de gemeente stelt zich in deze enkel op als facilitator. De praktische afwikkeling (transport, waterkwaliteit, …) ligt volledig in handen van de afspraken tussen afnemer en aanbieder. De aanbieder neemt de nodige voorzorgen en zorgt voor affichering. 

Locatie bemaling Start bemaling Einde bemaling
spoorlijn Kapelhofstraat tot Oudenaardsesteenweg 8/08/2022 januari 2023
Keerstraat 68 1/10/2022 januari 2023
Egemstraat 24A januari 2023 april 2023
Kloosterstraat april 2023 augustus 2023
Grote Zadelweg 18 April 2023 mei 2023

Hoe aanvragen

Maak jouw interesse kenbaar bij de dienst Leefmilieu via milieu@erpe-mere.be of telefonisch op 053/60.30.50.