Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

U doet aan ambulante handel wanneer u aan een consument uw producten of diensten wilt verkopen buiten de vestigingsplaats(en) van uw onderneming. Die adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Om op die manier uw producten of diensten aan de man te brengen, hebt u een 'machtiging ambulante activiteiten' (leurkaart) nodig.

Voorwaarden

Er zijn drie soorten leurkaarten.

 • De machtiging als werkgever
  Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook op naam van een vennootschap, via minstens één zaakvoerder of bestuurder.
 • De machtiging als aangestelde A
  Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...) Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
 • De machtiging als aangestelde B
  Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

 

U kunt een leurkaart aanvragen als u:

 • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroeps- of arbeidskaart
 • in het geval van een machtiging als aangestelde A onderdaan bent van een land buiten de Europese Economische Ruimte en een beroepskaart of een arbeidskaart hebt, naargelang u uw ambulante activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefent
 • voor de machtiging als werkgever voldoet aan de kennis van het bedrijfsbeheer
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

 

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur. Bovendien mag de totale waarde van de producten of diensten die aan huis verkocht worden, in principe niet hoger liggen dan 250 euro per consument, tenzij in enkele specifieke gevallen. Ten slotte mogen sommige producten niet huis-aan-huis verkocht worden, zoals wapens en munitie of geneesmiddelen.

Hoe aanvragen

U vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Prijs

De machtiging ambulante handel kost

 • 150 euro voor werkgevers
 • 100 euro voor een medewerker aangestelde A of B.

Een machtiging voor een medewerker aangestelde B met beperkte duur kost 50 euro.

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als u als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), hebt u geen machtiging nodig. Ook als u uw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.