Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een bedreiging voor mens en dier. Deze wespachtige is een vijand van de landbouw en de bijen. Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot en vooral zwart van kleur. De kop heeft opvallend oranje plekken en op het achterlijf een oranje band. De poten zijn half zwart/half geel van kleur. Dit laatste is een zekere manier om de soort te onderscheiden.

Ze is niet te verwarren met de Europese hoornaar: deze is groter, vooral roodbruin van kleur en heeft meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

Het nest van de Aziatische hoornaars heeft meestal een ellipsvorm, een lichtbruine kleur en groeit op enkele weken tijd uit van de grootte van een pingpongbal, tot het formaat van een volleybal. In het voorjaar maken ze een voorlopig nest op een beschutte plek zoals een tuinhuis of stal. In de zomer verkassen ze naar een nabij gelegen boomtop.

Hoe meld je een nest Aziatische hoornaars?

In Oost-Vlaanderen hebben we volgende afspraken over de verdelging van nesten van Aziatische hoornaars.

  • De brandweer mag nesten van Aziatische hoornaars verdelgen die in de buurt hangen van mensen en hinder veroorzaken. Een burger kan zo'n nest melden via het e-loket van de hulpverleningszone . Dit gaat doorgaans om primaire nesten.
  • Niet hinderlijke primaire nesten en secundaire nesten van Aziatische hoornaars moeten gemeld worden via de website vespawatch.be. De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert de verdelging van deze nesten vanaf 17 augustus tot 15 november. Het staat elke burger ook vrij om een professionele verdelger in te schakelen: https://vespawatch.be/eradicators/.
Primaire en secundaire nesten

De voorbije jaren werd geprobeerd om alle nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die onze inheemse insectensoorten bedreigt. Ondanks de inspanningen is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar gevestigd is. Uitroeien is onmogelijk geworden.

Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf augustus. Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (>10m) en hebben een doormeter van 80cm of meer. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.  

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3 centimeter groot. Het insect is overwegend zwart van kleur met een geel-oranje band op het achterlijf. De uiteinden van de poten zijn opvallend geel.

Helaas verwarren veel mensen de Europese hoornaar met de Aziatische hoornaar. De Europese hoornaar ziet er gevaarlijk uit, maar is zachtaardig en enorm nuttig.

Hoe aanvragen

Maak een foto en laad deze op via de website www.vespawatch.be.