Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Richtlijnen voor meergezinswoningen

Richtlijnen

Wil je appartementen of een meergezinswoning bouwen in Erpe-Mere, dan zal je rekening moeten houden met enkele richtlijnen.

Die richtlijnen zijn belangrijk voor iedereen die een project wil realiseren in onze gemeente: voor de aanvrager, de architect, de immomakelaar, maar ook voor de buurt. Het schept duidelijkheid over wat mogelijk is en wat niet.

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) besprak tijdens een paar verlegmomenten in 2020 de verschillende regels en adviseerde het bestuur een paar aanpassingen te doen. In januari 2021 keurde de gemeenteraad daarop een reeks richtlijnen goed waaraan een project moet voldoen.

Los van deze regels kan ook niet op elke plek in onze gemeente een meergezinswoning worden opgericht. Op een grote weide in woonzone kan volgens de richtlijnen misschien een groot project worden goedgekeurd, maar het moet ook passen in de omgeving. Die laatste afweging gebeurt op basis van de ligging nabij de dorpskern, de aanwezige bebouwing van de omgeving, de nabijheid van een station, een knooppunt van openbaar vervoer en het aanbod aan voorzieningen.

Contourenkaart

Momenteel werken we aan een contourenkaart met zones waar deze projecten nog zullen worden toegelaten. Buiten de geselecteerde zones zal het niet meer mogelijk zijn appartementen op te richten. Een tweewoonst bv. zal meestal wel nog haalbaar zijn, dit type woning valt buiten dit reglement. De haalbaarheid van een project wordt onderzocht door de dienst stedenbouw. Een voorstel kan je aan de dienst voorleggen via het E-loket. Je vult hiervoor het formulier “advies stedenbouw” in met alle noodzakelijke gegevens over het perceel en het geplande project.

De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (Gecoro) werd nauw betrokken bij het tot stand komen van de richtlijnen en wordt ook betrokken bij de contourenkaart.