Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen met voorrang op basis van lokale binding

Datum beslissing: gemeenteraad 26/1/2021

Datum bekendmaking: 9/2/2021