Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gratis controle van putwater bij eigen grondwaterwinning

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). U moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en wel kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn putwater om de 3 jaar gratis laten controleren door Farys. U moet daarvoor wel een aanvraag indienen via de dienst Leefmilieu. Hiervoor kan u gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier.

Voorwaarden

Als u niet kan aansluiten, kan u een gratis controle van uw putwater aanvragen als u:

 • eigenaar bent van een woning in het Vlaamse Gewest
 • een eigen grondwaterwinning hebt
 • én geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
  Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse.

Als u wel kan aansluiten, kan u een gratis controle (om de 3 jaar) van uw putwater aanvragen bij Farys via de dienst Leefmilieu. U dient hiervoor onderstaand formulier in te vullen.

Hoe aanvragen

Als u niet kan aansluiten, kan u een gratis controle van uw putwater aanvragen als volgt:

 • U moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.
 • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
 • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u van het Agentschap Zorg en Gezondheid een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

- Als u wel kan aansluiten, kan u een gratis controle (om de 3 jaar) van uw putwater aanvragen bij Farys via de dienst Leefmilieu. U dient hiervoor onderstaand formulier in te vullen.

Prijs

Kosten

De wateranalyse is gratis.

Uitzonderingen

Deze gratis controle (bij VMM)

 • geldt niet voor leidingwater. De kwaliteit van het leidingwater wordt gecontroleerd door de drinkwatermaatschappijen.
 • geldt niet als u wel kunt aansluiten op het leidingwaternet.

 

 • In het geval u wel kunt aansluiten op het leidingwaternet kan u om de 3 jaar een controle aanvragen bij Farys.
 • U kan zelf steeds een controle aanvragen bij een erkend laboratorium voor waterlanalyse (pdf). Zo'n controle is niet gratis.