Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Bouwmisdrijven

Denk je dat er ergens werken worden uitgevoerd in strijd met de voorschriften of zonder bouw- of omgevingsvergunning, dan kun je hiervoor terecht bij de dienst stedenbouw.

Stedenbouwkundige misdrijven en stedenbouwkundige inbreuken worden strafbaar gesteld door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Denk je dat er ergens werken worden uitgevoerd in strijd met de voorschriften of zonder bouw- of omgevingsvergunning, dan kun je hiervoor terecht bij de dienst stedenbouw.

Het kan hierbij gaan om werken in uitvoering of werken die in stand gehouden worden en:

  • in strijd zijn met een bouw-, omgevings- of verkavelingsvergunning
  • in strijd zijn met plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen
  • in strijd zijn met de stedelijke verordening op de bouwwerken
  • in strijd zijn met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • vergunningsplichtige werken die zonder bouw- of omgevingsvergunning uitgevoerd worden
  • ...

Om het dossier zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen we om het webformulier in te vullen.

Opgelet!

  • anonieme klachten worden niet behandeld
  • de dienst stedenbouw is niet bevoegd om burgerrechtelijke zaken te behandelen