Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

U ondervindt moeilijkheden bij het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten en betaalt mogelijk voor extra hulp en ondersteuning. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te betalen.

Er gebeurt een inschaling op 6 verschillende domeinen. Per domein wordt een score toegekend: 0-1-2-3

De domeinen zijn:

 • verplaatsingsmoeilijkheden
 • voeding
 • persoonlijke hygiëne
 • huishouden en onderhoud van de woning
 • leven zonder toezicht
 • sociale contacten/communicatie

Voorwaarden

 • Uw handicap moet erkend worden door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerherid, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
 • Uw inkomsten, mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
 • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
 • U voldoet aan de nationaliteitsvoorwaarden.
 • U bent gedomicilieerd of heeft een administratief adres en verblijft werkelijk in België.

Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Hoe aanvragen

 • U dient uw aanvraag in bij het Sociaal Huis.
 • Er wordt een administratief onderzoek gedaan naar uw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap.
 • Als u recht hebt op de tegemoetkoming dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de aanvraag of op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en dit ten vroegste op de 1ste maand volgend op de 21ste verjaardag.

 

Wat meebrengen

Voorzie volgende gegevens:

 • Contactgegevens huisarts
 • Identiteitskaart en PIN code
 • Rekeningnummer
 • Verslagen betreffende het medische/psychiatrische/begeleidingstraject

Meer info

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.