Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Hebt u een handicap en ondervindt u moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan hebt u wellicht vaak extra kosten om uzelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan u helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

  • Uw handicap moet erkend worden, met minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid.
  • Uw inkomsten en die van uw partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • U bent minstens 18 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • U bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Naast deze voorwaarden zijn er ook enkele uitzonderingen voor personen jonger dan 18 jaar of misschien voldoet u aan een van de nationaliteitsvoorwaarden zonder verdere voorwaarden. Alle informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Hoe aanvragen

  • U dient uw aanvraag in bij het Sociaal Huis.
  • Er wordt een administratief onderzoek gedaan naar uw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt uw handicap.
  • Als u recht hebt op de tegemoetkoming dan ontvangt u deze vanaf de maand volgend op de aanvraag of op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en dit ten vroegste op de 1ste maand volgend op de 21ste verjaardag.

 

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Rekeningnummer van de begunstigde

Meer info

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe u behoort, bepaalt het bedrag dat u jaarlijks ontvangt.