Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Financiële tussenkomst bij hospitalisatiekosten

Hebt u kosten door hospitalisatie die niet terugbetaald worden door de mutualiteit of de hospitalisatieverzekering, dan kan u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
 • Uw gezinsbudget kan de hospitalisatiekosten niet dragen.
 • ...

Hoe aanvragen

 • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming bij hospitalisatiekosten.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw maatschappelijke en financiële situatie en uw vraag bekijken.
 • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
 • De maatschappelijk werker zal bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Uitzonderingen

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • huurcontract
 • loon, uitkering, pensioen (fiches of uittreksels)
 • schrapping handelsregister / BTW nummer
 • kinderbijslag (strookje of uittreksel)
 • klevertje ziekenfonds
 • rekeninguittreksels van de laatste drie maanden
 • originele factuur van de geneeskundige zorgen
 • doktersvoorschrift.