Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare situatie bevinden.

Voorwaarden

Aan twee voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van het equivalent leefloon te kunnen genieten

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.

Het OCMW kan eventueel ook  andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Hoe aanvragen

 • U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u een vraag rond het equivalent leefloon hebt.
 • Een maatschappelijk werker zal een gesprek met u hebben om precies te weten wat uw vraag is.
 • De maatschappelijk werker zal een sociaal onderzoek doen om te weten of u in aanmerking komt voor een equivalent leefloon. Het is de bedoeling dat u hier actief aan meewerkt.
 • Op basis van dit onderzoek zal het OCMW beslissen of u effectief een equivalent leefloon toegekend krijgt. Het is ook mogelijk dat er een andere vorm van dienstverlening aangeboden wordt.

Prijs

Financieel voordeel

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

 • Identiteitskaart
 • Indien er inkomsten zijn, bewijzen van de huidige inkomsten van u en eventueel uw gezinsleden (dit geldt niet voor minderjarige kinderen).
 • Een overzicht van uw spaargelden.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.