Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is een financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare situatie bevinden.

Voorwaarden

Aan twee voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van het equivalent leefloon te kunnen genieten

 • een werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een verblijfsvergunning
 • u beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.

Het OCMW kan eventueel ook  andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Hoe aanvragen

U vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van uw hoofdverblijfplaats.

Prijs

Financieel voordeel

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën.

 • Categorie 1: Samenwonende
  Wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, wordt u beschouwd als samenwonende. Dat moet niet noodzakelijk met uw partner zijn.
 • Categorie 2: Alleenstaande
  Wanneer u alleen woont, wordt u beschouwd als een alleenstaande.
 • Categorie 3: Samenwonende met gezinslast
  Wanneer u minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste hebt, wordt u beschouwd als samenwonende met gezinslast. Als u in dit geval samenwoont met een partner, geldt dit bedrag voor jullie beiden samen.
Categorie 1: Samenwonende825,61 euro per maand
Categorie 2: Alleenstaande1.238,41 euro per maand
Categorie 3: Samenwonende met gezinslast1.673,65 euro per maand

Wat meebrengen

 • identiteitsdocument
 • huurovereenkomst
 • laatste inkomstenbewijzen
 • rekeninguittreksels, enz.