Gemeente Gemeente Erpe-Mere

De voortoets

Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in standhouden. Daarom moet u bij elke vergunnigingsplichtige activiteit aantonen dat uw project niet in conflict is met de Europese natuurdoelen. Dat gebeurt in twee stappen: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de passende beoordeling (grondig onderzoek).

De voortoets is een generieke vragenlijst, eenvoudig en laagdrempelig en kan zonder ondersteuning van een studiebureau of milieudeskundige. Belangrijk: neem als vergunningsaanvrager zelf het initiatief om de voortoets op te starten.

Hoe aanvragen

Vul de voortoets in.

  • Blijkt uit de voortoets dat uw project geen negatieve impact gaat hebben op de Europese natuur? Bezorg dan het verslag aan de vergunningverlenende overheid.
  • Wel mogelijke impact? Probeer dan de activiteit aan te passen of extra maatregelen te nemen die de negatieve gevolgen beperken. Als die niet volstaan, maak dan een passende beoordeling of toon zonder bijkomend onderzoek aan dat het initiatief toch geen betekenisvolle impact zal hebben. Indien nodig, bezorg het resultaat van de voortoets aan het ANB via het E-loket Passende beoordeling.