Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap

Het basisondersteuningsbudget of zorgbudget voor mensen met een handicap, is een Vlaamse tegemoetkoming die 300 euro per maand bedraagt, en uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

Voor bepaalde groepen van kinderen en jongeren wordt het basisondersteuningsbudget vanaf 1 januari 2023 omgevormd tot de ondersteuningstoeslag. Deze ondersteuningstoeslag wordt uitbetaald via het Groeipakket.

Hoe aanvragen

Inwoners van Vlaanderen kunnen voor meer informatie over de uitbetaling van het basisondersteuningsbudget (of zorgbudget voor personen met een handicap) terecht bij hun zorgkas.