Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Startbedrag (Groeipakket)

Het startbedrag (vroegere kraamgeld of geboortepremie) is een vast bedrag dat elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is, ontvangt bij de geboorte of adoptie. Dat bedrag is voor elk kind gelijk.

Voorwaarden

Elk kind krijgt eenmalig een startbedrag als:

Hoe aanvragen

Geboorte

U kunt het startbedrag zelf aanvragen, ten vroegste 4 maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte bij

 • uw uitbetaler van het Groeipakket (als u al kinderen hebt)
 • een uitbetaler naar keuze (als u nog geen kinderen hebt)

Bezorg een attest van uw dokter met de vermoedelijke geboortedatum aan uw kinderbijslagfonds.

Vraagt u het startbedrag niet zelf aan, dan ontvangt u het bedrag automatisch van uw uitbetaler, nadat de geboorte van uw kind is aangegeven bij uw stad of gemeente.

Overgang van kraamgeld (kinderbijslag) naar startbedrag (Groeipakket) op 1 januari 2019

 • Werd uw kind geboren voor 2019, dan ontvangt u automatisch het bedrag uit de oude regeling (kraamgeld).
 • Wordt uw kind geboren vanaf 1 januari 2019 of later, dan vraagt u het startbedrag aan bij een uitbetaler naar keuze.
  Let op: kiest u een andere uitbetaler dan waar uw andere kinderen al aangesloten zijn, dan worden al uw kinderen aangesloten bij de nieuwe uitbetaler.

Adoptie

Bij adoptie kunt u het startbedrag aanvragen bij uw uitbetaler met een kopie van het verzoekschrift tot binnen- of buitenlandse adoptie. Hebt u geen verzoekschrift van de buitenlandse adoptie, dan volstaat een buitenlandse adoptiebeslissing of een beslissing tot plaatsing met het oog op adoptie.

Bij adoptie ontvangt u het startbedrag zodra het kind deel uitmaakt van uw gezin.

  Prijs

  Financieel voordeel

  Elk kind krijgt éénmalig een startbedrag van 1.214,49 euro bij de geboorte of adoptie.

  Het Groeipakket is een verzameling van financiële tegemoetkomingen. Raadpleeg het overzicht van alle financiële tegemoetkomingen binnen het Groeipakket om te zien op welke toeslagen uw kind nog recht heeft.