Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Inkomensgarantie voor ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor personen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en die niet over voldoende bestaansmiddelen beschikken.

Voorwaarden

Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen en die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht.

  • Uw bestaansmiddelen bedragen minder dan een bepaald bedrag. Om uw totale bestaansmiddelen in kaart te brengen, doet men een uitgebreid onderzoek.
  • U hebt de wettelijke pensioensleeftijd bereikt.
  • U bent Belg of bevindt zich in een gelijkgestelde situatie.
  • Uw hoofdverblijfplaats is in België en u verblijft er werkelijk en zonder onderbreking.

Meer informatie over de berekening van uw financiële middelen en de inkomensgrens waaronder u recht kunt hebben op een IGO, vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Hoe aanvragen

Of u recht hebt op de IGO wordt automatisch onderzocht wanneer u een pensioen, een uitkering voor personen met een handicap of een leefloon krijgt. Behoort u niet tot één van deze categorieën, dan kunt u een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis of bij de Rijksdienst voor Pensioenen.

Meer info

Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie. U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen. Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.