Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Gratis verzekering voor vrijwilligers

Bepaalde vrijwilligersorganisaties kunnen jaarlijks tot 1.000 vrijwilligersuren gratis verzekeren. De vrijwilligersverzekering biedt waarborgen voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen.

Voorwaarden

De volgende organisaties kunnen een beroep doen op de gratis verzekering:

 • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk, door minstens 2 personen geleid, als
  • de personen die optreden als vertegenwoordigers van de feitelijke vereniging hun woonplaats hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • ze niet verbonden zijn aan een koepelorganisatie (hetzij een publiekrechtelijke rechtspersoon, hetzij een privaatrechtelijke rechtspersoon) op vlak van doel of operationele werking
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als lokale afdeling van een koepelorganisatie
  • ze redelijkerwijze niet kunnen worden beschouwd als een deelwerking binnen een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon
  • ze geen samenwerking zijn tussen verschillende entiteiten die een nieuwe, aparte of onderscheiden activiteit opzetten waarvan minstens één van de entiteiten niet in aanmerking komt voor de gratis verzekering voor vrijwilligers (GVVW).
 • vzw’s of stichtingen, als
  • ze een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn
  • ze geen personeel tewerkstellen
  • en de zetel is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Meer informatie over de voorwaarden leest u in het reglement.

Meer informatie over wat er onder de verzekering valt, leest u in de polis.

Hoe aanvragen

Prijs

Financieel voordeel

De verzekering is gratis.