Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kunt u ten vroegste op de dag van uw 65ste verjaardag aanvragen.
 • Uw handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. U moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van uw handicap op het dagelijkse leven weer). Dat wil zeggen dat u moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals:
  • u verplaatsen
  • eten bereiden en opeten
  • uzelf verzorgen en aankleden
  • uw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen
 • U moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. U moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • U moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van uzelf en uw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomsten
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
  • Verkoop of schenking van eigendommen
  • ….

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag in bij het Sociaal Huis en sommige ziekenfondsen kunnen ook aanvragen registreren (informeer u vooraf om zinloze verplaatsingen te vermijden).

Als u zich niet kunt verplaatsen mag iemand anders in uw plaats de aanvraag indienen. De persoon die in uw plaats gaat moet meerderjarig zijn (minimum 18 jaar) en de volgende documenten bij zich hebben:

 • uw en zijn identiteitskaart
 • een door u gedateerd en ondertekend document (volmacht) dat hem toestaat in uw plaats een aanvraag in te dienen.

De bediende registreert uw aanvraag en zal aan u of aan de persoon met een volmacht een aantal formulieren geven die u verder aanvult, met uitzondering van een deel dat u door uw behandelend arts moet laten invullen. Vervolgens bezorgt u de ingevulde formulieren aan de Directie-generaal Personen met een handicap, waar uw aanvraag verder behandeld zal worden.

De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Niet iedereen wordt echter opgeroepen voor een medisch onderzoek. Soms wordt een beslissing genomen op basis van de stukken die u aanlevert.

Op basis van het medisch onderzoek wordt het maximumbedrag van de tegemoetkoming berekend waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken. Aan de hand van uw gezinssituatie en het inkomen van uw gezin, beslist men vervolgens of u recht hebt op de THAB, en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt.

Prijs

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van uw graad van zelfredzaamheid. Of u recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van u en uw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.

U kunt zelf inschatten op welk bedrag u recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als u de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van uw ziekenfonds of het OCMW om hierbij te helpen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. U moet niet verantwoorden hoe u het zorgbudget gebruikt.

Bij de Vlaamse Zorgkas gebeurt de uitbetaling elke 25e van de maand. Indien deze dag op een feestdag valt of in het weekend, dan wordt het de laatste werkdag hiervoor uitbetaald. Voor andere zorgkassen neemt u best contact op met deze zorgkas.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

 • U kunt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • U kunt het zorgbudget NIET combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Uitzonderingen

Woont u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Wat meebrengen

 • Uw token of identiteitskaart en pincode
 • Uw eigen bankrekeningnummer
 • Een overzicht van uw spaargelden en eventuele beleggingen