Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent én als uw zelfredzaamheid beperkt is.

Hoe aanvragen

U dient uw aanvraag in bij het Sociaal Huis en sommige ziekenfondsen kunnen ook aanvragen registreren (informeer u vooraf om zinloze verplaatsingen te vermijden).

Als u zich niet kunt verplaatsen mag iemand anders in uw plaats de aanvraag indienen. De persoon die in uw plaats gaat moet meerderjarig zijn (minimum 18 jaar) en de volgende documenten bij zich hebben:

  • uw en zijn identiteitskaart
  • een door u gedateerd en ondertekend document (volmacht) dat hem toestaat in uw plaats een aanvraag in te dienen.

De bediende registreert uw aanvraag en zal aan u of aan de persoon met een volmacht een aantal formulieren geven die u verder aanvult, met uitzondering van een deel dat u door uw behandelend arts moet laten invullen. Vervolgens bezorgt u de ingevulde formulieren aan de Directie-generaal Personen met een handicap, waar uw aanvraag verder behandeld zal worden.

De mate van zelfredzaamheid wordt doorgaans vastgesteld in een medisch onderzoek. Niet iedereen wordt echter opgeroepen voor een medisch onderzoek. Soms wordt een beslissing genomen op basis van de stukken die u aanlevert.

Op basis van het medisch onderzoek wordt het maximumbedrag van de tegemoetkoming berekend waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken. Aan de hand van uw gezinssituatie en het inkomen van uw gezin, beslist men vervolgens of u recht hebt op de THAB, en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt.