Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft u het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen.

Deze kaart is gebonden aan een persoon en niet aan een wagen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Bij overlijden moet de parkeerkaart naar de FOD SZ teruggestuurd worden.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • u minstens 2 punten scoort voor het onderdeel ‘verplaatsingen’
 • u een verminderde graad van zelfredzaamheid heeft met minstens 12 punten
 • voor kinderen: op basis van het attest Opgroeien/Iriscare/Aviq; 6 punten op de eerste pijler of 2 punten op de categorie 2.3 verplaatsing
 • u toelating hebt van de adviserend geneesheer van het RIZIV of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
 • u een blijvende invaliditeit van minstens 50% hebt aan de onderste ledematen
 • uw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • u oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit.

Hoe aanvragen

Als u een dossier hebt bij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kunt u de parkeerkaart aanvragen:

 • via de website http://handicap.fgov.be
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten of per e-mail bij Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten en attesten
 • In het Sociaal Huis. 

Als u nog geen dossier hebt of nog niet erkend bent door een andere instelling, vraagt u de parkeerkaart aan via het Sociaal Huis.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vindt u op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.

Wat meebrengen

 • Attest RIZIV
 • Voor kinderen: attest Opgroeien/Iriscare/Aviq