Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende middelen

De familie en erfgenamen regelen bij overlijden de begrafenis en betalen de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, zal het OCMW een minimale begrafenis verzorgen.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wenst de begrafenis te regelen.
  • Het beschikbaar inkomen en/of de financiële reserve van de overledene is ontoereikend om de kosten te betalen.
  • De eventuele erfgenamen zijn, evenals de overledene onvoldoende bemiddeld om de kosten te dragen.

 

Hoe aanvragen

Neem contact op met het OCMW. Als het OCMW tussenkomt in de begrafeniskosten, dan zal een maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren.

Het OCMW zal een minimale begrafenis verzorgen.

Wat meebrengen

  • Best brengt u, bij het eerste contact met het OCMW, al uw identiteitskaart mee.

    Als u een van de erfgenamen bent en u hebt onvoldoende financiële middelen om de begrafenis te betalen, dan brengt u best ook al documenten mee die dit kunnen bewijzen, zoals rekeninguittreksels en loondocumenten. Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere documenten vraagt.