Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Voorschotten op sociale uitkeringen

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering te lang op zich laat wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal op basis van een sociaal onderzoek nagaan of u recht hebt op een voorschot.

Hoe aanvragen

U kunt hiervoor contact opnemen met het OCMW van uw gemeente.

Wat meebrengen

Breng uw identiteitskaart mee.