Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Voorschot op een sociale uitkering

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering te lang op zich laat wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal op basis van een sociaal onderzoek nagaan of u recht hebt op een voorschot.

Hoe aanvragen

- U neemt contact op met het OCMW en geeft aan dat u problemen heeft met het dossier of met de uitbetaling van een sociale uitkering.

- Een maatschappelijke werker zal een gesprek met u hebben om precies te weten wat uw vraag is.

- De maatschappelijk werker zal uw dossier nader bestuderen en de mogelijkheden bekijken.

- De hulpverlening kan eruit bestaan dat de maatschappelijk werker u helpt om uw dossier in orde te krijgen. Indien u onvoldoende middelen heeft, kan het OCMW beslissen om u een voorschot op deze sociale uitkering te betalen.

Wat meebrengen

Bij het eerste contact met het OCMW brengt u best volgende zaken mee:

- Identiteitskaart

- Eventueel het dossier of de aanvraag die u ingediend heeft. Indien u dit heeft, brengt u ook de brieven/mails mee waarin staat waardoor het dossier niet in orde geraakt en/of de uitbetaling (nog) niet kan gebeuren.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog bijkomende zaken vraagt.