Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Tussenkomst in farmaceutische en (para-) medische kosten

Hebt u een beperkt inkomen, dan kan het OCMW tussenkomen in uw medische, paramedische of farmaceutische kosten.

U kan een tussenkomst krijgen in:

 • medicatie
 • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft
 • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt
 • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Voorwaarden

 • U bent inwoner van de gemeente van het OCMW
 • ...

Hoe aanvragen

 • Neem contact op met het OCMW in kader van een financiële tegemoetkoming bij farmaceutische of (para-)medische kosten.
 • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw maatschappelijke en financiële situatie en uw vraag bekijken.
 • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
 • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Prijs

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie.

Wat meebrengen

 • Uw identiteitskaart
 • Een overzicht van uw inkomsten en uitgaven aan de hand van uw rekeninguittreksels
 • Een overzicht van de terugbetalingen bij uw ziekenfonds
 • Een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij uw apotheker.

Het is mogelijk dat de maatschappelijk werker u nog andere zaken gaat vragen om te bezorgen.