Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Taalcoach

De taalcoach ondersteunt scholen van Erpe-Mere in hun begeleiding van anderstalige en taalzwakke leerlingen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de directeurs, de zorgcoördinatoren en de plaatselijke bibliotheek.

Aanbod

Scholen kunnen bij de taalcoach terecht voor vragen en advies over

  • de concretisering van hun taalbeleid
  • anderstalige leerlingen: beginsituatie helpen bepalen, individueel traject helpen uitstippelen in combinatie met de aanpak in de reguliere klas...
  • inzetten van materialen die geschikt zijn voor anderstalige en taalzwakke leerlingen

Materialen

De bibliotheek van Erpe-Mere heeft reeds een aanbod van materiaal voor anderstalige kinderen.

Er is ook een materialenbank op een cloud drive. Dit is een selectie van allerhande materialen (lesmethodes, artikels, boeken, oefenplatformen…) die als taalhulpmiddel kunnen worden ingezet.

Wil je graag de link ontvangen naar deze materialenbank? Neem contact op met de taalcoach.