Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Taalcoach

De taalcoach ondersteunt scholen van Erpe-Mere in hun begeleiding van anderstalige en taalzwakke leerlingen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de directeurs, de zorgcoördinatoren en de plaatselijke bibliotheek.

Aanbod

Scholen kunnen bij de taalcoach terecht voor vragen en advies over

  • de concretisering van hun taalbeleid
  • anderstalige leerlingen: beginsituatie helpen bepalen, individueel traject helpen uitstippelen in combinatie met de aanpak in de reguliere klas...
  • inzetten van materialen die geschikt zijn voor anderstalige en taalzwakke leerlingen

Materialen

De bibliotheek van Erpe-Mere heeft reeds een aanbod van materiaal voor anderstalige kinderen. Deze materialen kan je vinden in het Taalpunt.

Wil je meer informatie over

  • taal stimuleren
  • leesonderwijs
  • ondersteuning van anderstalige leerlingen
  • educatieve koffers die je kan inzetten in je les

neem zeker een kijkje op de padlet met extra informatie voor de leerkrachten.

Workshop

Preteaching bij kleuters

De thuissituatie of talige achtergrond zorgt ervoor dat kinderen vaak ongelijk aan de start komen. Ongelijk aan de start betekent vaak ook ongelijk aan de eindmeet. Om alle kinderen zoveel mogelijk leerkansen te bieden, kan je als leerkracht en als school kiezen om aan preteaching te doen.

In deze workshop maak je kennis met leuke ideeën zodat je een les preteaching kan toveren die bij je thema past.

Ben je een kleuterleid(st)er of zorgcoördinator en ben je werkzaam in een school in Erpe-Mere? Dan kan je het komende schooljaar de workshop preteaching bij kleuters volgen. Neem hiervoor contact op met taalcoach@erpe-mere.be.