Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Toegankelijkheid groene gordel Steenberg

Voor de groene gordel rond het domein Steenberg werd een bosbeheerplan opgemaakt. Een bosbeheerplan geeft een visie aan hoe het bos zal beheerd worden op een duurzame manier de komende 20 jaar.  Het beheerplan werd goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) en bevat ook een reglement dat de toegankelijkheid tot het bos regelt. De toegankelijkheidsregeling van de groene gordel van Steenberg is opgenomen in een goedgekeurde lijst van het ANB.