Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Ken jij alle trage wegen van Erpe-Mere?

Sinds 2009 voert onze gemeente een actief tragewegenbeleid. Het startte met een ambitieus project om alle trage wegen van de gemeente te inventariseren en in kaart te brengen. Van bij de start betrokken we geïnteresseerde inwoners en de gemeente kon zo rekenen op een sterk aantal gemotiveerde vrijwilligers, die de toestand van de wegen plaatselijk is gaan bekijken. Hun bevindingen werden in fiches gegoten en opgelijst. De gemeentelijke dienst Leefmilieu coördineerde het geheel. Vanaf dat moment zijn, met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, heel wat trage wegen terug opengesteld en werden tal van verbeteringswerken uitgevoerd. Via sociale tewerkstelling worden de trage wegen gemaaid en vrijgemaakt van zwerfvuil.

Om het erfgoed ‘trage wegen’ te koesteren en te behoeden voor verwaarlozing of verdwijning, hebben VZW De Streekspiegel, een lokale wandelvereniging, en het bestuur van Erpe-Mere de handen in elkaar geslagen voor de realisatie van een kaart met de prioritaire trage wegen, anno 2018.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze kaart een meerwaarde betekent voor Erpe-Mere en zijn bewoners!

Hoe aanvragen

De tragewegenkaart is verkrijgbaar via de dienst Leefmilieu. Losse kaarten kan je downloaden via de links hiernaast.