Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wandelnetwerk 3: Erondegem - Erpe

Inleiding

Lengte 9,9 km (6,9/6,6 km)

Deze wandeling situeert zich tussen de Molenbeek en de Ter Erpenbeek, de belangrijkste waterlopen van Erpe-Mere. Het wandelgebied tussen beide beken ligt op de scheidingslijn tussen het Schelde- en het Denderbekken. Hoewel dit gebied nauwelijks een paar kilometer breed is, ontdek je hier een verrassend groene vallei en vruchtbare landbouwgronden. Trage wegen ontsluiten het gebied.

Tijdens deze wandeling passeer je enkele idyllische plekjes met een paar charmante voetbrugjes. De wandelweg loopt parallel met de groene boorden van de Ter Erpenbeek en is een pareltje. De rustbank aan de debietregelaar nodigt de wandelaar uit om even weg te mijmeren, volop genietend van de omgeving.


30) Erondegemdorp

Deze wandeling start aan de kerk van Erondegem. De Sint-Pietersbandenkerk werd gebouwd op een kleine heuvel. Aan de oostkant heeft het een nis met daarin een levensgroot beeld in cederhout van de stervende Christus. Dit expressief kunstwerk van Herman De Somer werd op Palmzondag 1988 ingewijd.

Erondegem evolueerde vanaf het midden van de vorige eeuw van een landbouwdorp tot een woondorp voor pendelaars. In tegenstelling tot sommige andere gemeenten waar dorpsschooltjes verdwenen, werd hier geïnvesteerd in nieuwe klaslokalen (Kouterstraat). In Erondegem zijn beide onderwijsnetten voor het basisonderwijs nog aanwezig.


31) Het voetbrugje over de Molenbeek

Het betonnen brugje over de beek was vroeger waarschijnlijk een ‘vondel’, met andere woorden een plank over de beek. Dit werd gebruikt door de plaatselijke bevolking om te voet of met de kruiwagen naar de weiden en hooilanden te gaan. Het voetwegje over de brug staat al vermeld op een Ferrariskaart. De Ferrariskaarten zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten van de Oostenrijkse Nederlanden. Dit toont aan dat het voetbrugje dus al minstens 240 jaar in gebruik is.


32) De gewestweg N9

De gewestweg N9 is één van de negen grote binnenlandse wegen die starten in Brussel. Deze gewestweg verbindt Brussel met Oostende. Het stuk weg tussen Gent en Aalst werd in 1704 aangelegd en was op heel wat vlakken van kapitaal belang. Koning Leopold I vertoefde bij zijn aanstelling als eerste Belgische koning in Engeland. Op 17 juli 1831 zette hij voet aan wal in De Panne en begon hij zijn blijde intrede langs de N9 tot Brussel, waar hij de eed zou afleggen. Voor zijn doortocht op 19 juli in Erondegem werd een praalboog opgericht en werd de toekomstige koning feestelijk begroet door de plaatselijke bevolking.


Groene lus Geelstervallei

Wie wil kennismaken met het natuurgebied Geelstervallei kan de groene lus in de wandeling volgen.

De Geelstervallei ligt in de vallei van de Molenbeek, de levensader van het gebied.

De naam van het gebied slaat op de zeldzame bosgeelster. Ze behoort tot de familie van de lelies en heeft een vochtige, voedselrijke grond nodig, omringd door loofbossen en grasland. De bosgeelster voelt zich daarom helemaal thuis in deze Molenbeekvallei.

Deze groene lus is het hele jaar door vrij toegankelijk, maar je trekt wel best je wandelschoenen aan. Het wandelpad brengt je langs schietwilg, zomereik, zoete kers en heel wat soorten populieren. Typische grassoorten als glanshaver en grote vossenstaart verwijzen naar een historisch graslandverleden. De Geelstervallei is een geliefde broeiplaats voor de ijsvogel en gele kwikstaart.


33) Het gehucht Halfbunder

De kleine woonkern Halfbunder ligt ten noorden van de Gentsesteenweg. Halfbunder dankt zijn naam en ontstaan aan een gelijknamige dries (plein) op de grens van de dorpen Erondegem en Erpe. Een bunder, ofwel 1,23 ha, is een oude oppervlaktemaat uit het feodale tijdperk.

Andere maten uit die tijd zijn dagwand, roe en voet. De driehoekige dries werd al vermeld in 1570. Het plein had een oppervlakte van een halve bunder. Je kan de vorm nog perfect onderscheiden.


34) Mobiliteit en trage wegen

In het kader van het mobiliteitsplan werden een aantal trage wegen in Erpe-Mere semi-verhard. Het fijne grind verhoogt het fietscomfort en zorgt dat de voeten van elke wandelaar droog blijven. Dergelijke aangelegde trage wegen zijn niet enkel van essentieel belang voor de wandelaar.

Als veilige alternatieve weg tussen dorpen zijn ze van onschatbare waarde. Een mooi voorbeeld hiervan is de verbindingsweg Lange Nieuwstraat (Erondegem) met de wijk Zevekoot (Erpe).

Het volledig verharden van trage wegen in open ruimten wordt in de huidige visie op trage wegen om ecologische redenen sterk afgeraden.


35) Debietregelaar

Wandelen is genieten van de stilte, de natuur en de omgeving. Sommige plekjes lenen zich uitstekend om even uit te blazen, zeker wanneer er een rustbank aanwezig is. Dit plekje aan het Gentbrugje naast de debietregelaar op de Ter Erpenbeek is er zo eentje. Elk seizoen beleef je er anders. Het geluid van het water, het geroffel van de specht of het gefluit van een onzichtbare vogel werken heilzaam.

De debietregelaar maakt deel uit van een systeem om wateroverlast te vermijden. Samen met de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) in deze gemeente vormen ze een buffer tegen overstromingen. Het waterpeil en debiet worden hier continu gemeten en bij een te hoog debiet treedt het GOG in werking. Zo wordt het water afgeremd en tijdelijk opgeslagen in het overstromingsgebied tot het waterpeil van de beek voldoende gezakt is.

Extra bezienswaardigheden


Tuinbouwpercelen met sierteelten

Sinds anderhalve eeuw is de streek rond Wetteren, met uitbreidingen tot Lede en het noorden van Erpe-Mere, een belangrijk centrum van sierteelt in België.

Onderweg vormen enkele percelen met sierteelten het decor van deze wandeling. De bloemen, coniferen en sierstruiken geven het landschap een heel apart en kleurrijk uitzicht. Deze vorm van tuinbouw is arbeidsintensief. Het stekken, enten, snoeien en onderhoud vergt heel wat stielkennis.


Hoeve De Meerleer

Deze moderne hoeve werd in 1995 van de Nerenbroekstraat naar de Eenhoornweg geherlokaliseerd. Na haar vestiging, hier in dit landbouwgebied, kende het familiale bedrijf een groei in veestapel en grondgebruik. Na een verdere modernisering in 2014 worden hier constant ongeveer 120 melkkoeien gemolken door twee melkrobots.

De stal is voorzien van alle koecomfort, zoals een ligbed met matrassen, een elektrische koeborstel, een computergestuurde ventilatie en in de zomer is er dag en nacht toegang tot de weide. Een correct berekend rantsoen zorgt ervoor dat de koeien elk meer dan 30 liter melk per dag kunnen produceren. De melk wordt opgehaald door een zuivelfabriek om verwerkt te worden tot boter, kaas, ijscrème en melkpoeder.


Calvarie

Wandelaars die kiezen voor de noordelijke verkortingslus (7,9 km) kunnen, op het tracé van de doorsteek naar het dorpsplein, de Koortskapel (nr. 48 op wandeling 4) en op de hoek Hoogstraat/ St.-Hubertusweg een bezienswaardige calvarie bewonderen. In de Hoogstraat (nu nr. 50) bevond zich, tot 1931, de romp van een stenen windmolen die in 1914 werd vernield. Plaatselijk sprak men van ‘Molen De Ridder’, deze bovenkruier werd hier in het begin van de 19de eeuw gebouwd ter vervanging van een staakmolen die in de Sint-Hubertusweg stond.