Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Aanpassing van de geslachtsregistratie

Waar gaat het over?

Vind je dat je genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat in je geboorteakte staat, dan kun je dat laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

Voorwaarden

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Wie kan zijn geslachtsregistratie laten wijzigen?

 • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar.

Hoe aanvragen

De procedure bestaat uit 2 stappen.

De aangifte

Je geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

Je krijgt een ontvangstbewijs en een informatiebrochure mee.

Maak voor je aangifte een afspraak bij de dienst burgerzaken.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings  gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken.
Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

Opmaak van de akte van genderwijziging

Na minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden ga je terug naar dezelfde burgerlijke stand met:

 • je identiteitsbewijs
 • het ontvangstbewijs

De ambtenaar maakt de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie in de akten die betrekking hebben op jezelf en je afstammelingen in de eerste graad (kinderen).

Prijs

Je geslachtsregistratie laten wijzigen is gratis.

Je krijgt na de procedure een uitnodiging om je identiteitsdocumenten te vernieuwen tegen kostprijs.

Regelgeving

Wet van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft (B.S. 10 juli 2017)

Uitzonderingen

Ben je Belg en niet in België ingeschreven, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Je doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je geboorteplaats.
 • Ben je ook niet in België geboren, dan moet je aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel.

Wat meebrengen

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis).

Niet-ontvoogde minderjarigen (vanaf 16j) nemen mee:

 • Identiteitsbewijs;
 • Ondertekende verklaring;
 • Uittreksel uit het strafregister, model 1 (kan je opvragen bij je gemeente- of stadhuis);
 • Beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s);
 • Een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing in volle besef kan nemen.

Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring
 • bijstand van beide ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger bij de eerste verklaring
 • een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat je deze beslissing alleen kunt nemen.

Meer info

Veelgestelde vragen

Ik moet mijn werkgever, bank mijn nieuw rijksregisternummer bezorgen. Wat moet ik doen?

Je kunt je nieuwe rijksregisternummer bewijzen aan de hand van een attest. Dat vraag je online aan: https://www.erpe-mere.be/eloket