Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer of zus, een ouder of een kind, of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie hebt.

U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
 • niet gehuwd bent
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Hoe aanvragen

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De verklaring bevat volgende gegevens:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
 • door het huwelijk
 • door het overlijden van een van de partners

Regelgeving

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

 • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle verdere documenten.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximum 6 maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
 • een attest van ongehuwde staat
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwenaar bent.

Meer info

Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst 

Particulier

Je kan het uittreksel opvragen via het e-loket. Je meldt aan via je elektronische identiteitskaart (eID) of It's me, vult de aanvraag in waarna je in je mailbox een link ontvangt om het uittreksel te downloaden.

Je kan uittreksels ook raadplegen, downloaden en afdrukken:

Lukt het online niet of je wil een aanvraag doen voor iemand anders met een volmacht of als wettelijke vertegenwoordiger, dan kan je een afspraak maken om een uittreksel af te halen aan de balie van de dienst bevolking.

Gemachtigden zoals een notaris, gerechtsdeurwaarder of advocaat

Deze personen kunnen uittreksel opvragen voor derden op voorwaarde dat er eerst eenmalig een toegang aanvragen voor het kantoor. Na validatie van de toegang kan via een speciaal e-loketformulier "Aanvraag uittreksel door derden" uittreksels aangevraagd en digitaal afgeleverd worden.

Lees meer over de procedure aanvraag uittreksels door derden.