Gemeente Gemeente Erpe-Mere

Klachten over dienstverlening

E-loket

Wanneer u ontevreden bent over de manier waarop u door de gemeente werd behandeld dan kan u een klacht indienen. Klachten moeten gaan over handelingen of prestaties die lokale ambtenaren of politici al dan niet verrichten. Het kan zijn dat u ontevreden bent over een gebrekkige informatieverstrekking, een niet nagekomen afspraak of een onvriendelijke behandeling.

Meldingen over de infrastructuur of leefomgeving van de gemeente zijn geen klachten. U kan een melding doorgeven via de meldingskaart.

Hoe aanvragen

  • Vul het klachtenformulier in (dit formulier geldt enkel voor klachten en niet voor meldingen of beleidsvragen).
  • Anonieme klachten worden niet behandeld.
  • Geef steeds de datum van de handeling of prestatie die aanleiding gaf tot klacht.
  • Geef steeds een omschrijving van de klacht.
  • Slechts één melding per formulier.